SejladsreglerSejladsregler for SpeedBoatRace club i speedbåd.
(herefter kaldet SBR)

1.

Spirituspåvirkede personer får ikke lov at sejle på SBR's baner i racerbåd.
(nægter du at lade dig teste, får du ikke tilladelse til at sejle)

2.

Alle sejlere skal bære redningsvest. Uden redningsvest får man ikke lov til at sejle i speedbåd. 

3.Udvis agtpågivenhed overfor andre sejlere. Du kører ikke Radiobil! 
Ved sejlads der minder om dette, forbeholder vi os retten til at fjernstyre båden, som herefter slukker, og turen er slut for vedkommende.
Slukker din racerbåd, er det tegn til at du SKAL sejle ind og aflevere din racerbåd. - Du starter speedbåden med nøglen igen, for at sejle ind. Sejler du videre forbi indsejlingen stopper vi speedbåden igen, og kommer ud for at sejle dig ind. - Herefter inddrager vi medlemskabet, der først kan søges igen næste sæson.

4.

Sejlere skal være Minimum 18 år. eller i følge med en voksen.
Forsikringen dækker medpassager i racerbåden fra 3 år.

5.

Der må kun sejles venstre om, dvs. i retning mod uret. 

6.

SBR kan ikke drages til ansvar for eventuelle materielle skader, tyveri eller skade på personer, som følge af uforsvarlig opførsel.(henvisning til regler for medlem) 

7.

Det er på eget ansvar at anvende SBR´s faciliteter til opbevaring af tøj m.v. 

8.

SBR´s personale forbeholder sig ret til at bortvise personer, der sejler uforsvarligt, eller ikke overholder personalets anvisninger i øvrigt, og dette uden at skulle refundere evt. depositum eller indbetalte beløb. 

9.

Hver sejler er ansvarlig for den racerbåd hun/han er blevet tildelt. For evt. skader der påføres vore både af sejleren ved hensynsløs og eller uforsvarlig sejlads, kan SBR opkræve et beløb på 10.000,00 Dkr. per racerbåd. - Vurderingen foretages af personalet.

10.


SBR's personale forbeholder sig ret til at aflyse eller standse al sejlads i tilfælde af uheld på banen, dårligt vejr, storm, lyn og torden, eller andre forhold der kan vanskeliggøre forsvarlig sejlads i speedbåd.

Disse regler er til gavn for alle der ønsker sig en god oplevelse. Ødelæg den ikke for andre.