Opret medlemsskab

Udfyld nedenstående formular for at oprette medlemsskab.

Medlems informationer
Vigtigt. indtast email adresse.
fornavne på medlem der skal meldes ind
indtast gade + hus nummer
indtast helst dit mobilnummer, da vi så har mulighed for at SMSe med dig
angiv fødselsdato på medlem der skal meldes ind.
vælg medlems køn
Login
VIGTIG. skal bruges til login. Brug evt. e-mail
indtast det kodeord du ønsker at logge på siden med.
Betingelser
Læs venligst betingelserne, og acceptér disse inden der gemmes Betingelser
Af forsikringsmæssige grunde skal personer, der besøger Speedboatrace S.m.b.A. første gang, anføre deres personlige oplysninger.De får derefter udstedt et personligt medlemskort, som skal medbringes, hver gang de besøger Speedboatrace S.m.b.A. - Medlemskabet er inkluderet i lejen pr. båd som en andel af betalingen.
FARE:
• Kan opstå ved uopmærksomhed, og derfor skal du holde den ene hånd på rattet, og den anden på gashåndtaget.
REGLER:
• Al færdsel i området som Speedboatrace S.m.b.A. råder over er på eget ansvar
• Hvis du sejler uagtsomt eller hensynsløst, samt ikke retter dig efter enhver anvisning fra Speedboatrace S.m.b.A. medarbejdere eller repræsentanter, mister du retten til at fortsætte sejladsen.
• Rygning, glas og flasker er ikke tilladt hverken på banen eller i pit området.
• Båden har IKKE ”vejkontakt” som ved køretøjer. Det anbefales at få båden op at plane på vandet. Dette gøres ved start ud fra pit området, ved at give fuld gas. Men husk langsom sejlads i selve pit området!
• Hvis du ikke møder frem til Speedboatrace S.m.b.A. rettidigt, mister du retten til din tur!
• Ved at underskrive denne erklæring, accepterer jeg at brugen af Speedboatrace S.m.b.A., tilhørende både og udstyr sker på mit eget ansvar.
• Ansvarsfraskrivelsen gælder for alle mine ejendele, herunder tøj og værdier efterladt i ”arealet/området”, samt ting mistet/glemt i båden eller på banen.
• Speedboatrace S.m.b.A. hæfter ikke for person- eller tingsskade, som jeg eller tredjemand måtte forvolde i forbindelse med brugen af de lejede både, samt skader jeg måtte lide som følge af andre personer, eller som jeg måtte forvolde på tredjemand.
• Jeg accepterer, at Speedboatrace S.m.b.A. fritages for alle hæftelser i forbindelse med erstatningskrav, der måtte blive fremsat af tilskadekomne personer, som jeg har ansvaret for i forbindelse med brugen af Speedboatrace S.m.b.A. og de tilhørende både eller andet udstyr der ejes eller lejes af Speedboatrace S.m.b.A.
• Jeg accepterer, at jeg ikke kan søge regres mod Speedboatrace S.m.b.A. i henhold til de gældende regresregler, for de erstatningskrav, der måtte blive gjort gældende mod Speedboatrace S.m.b.A. 
• Sejlads hos Speedboatrace S.m.b.A. kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel. Jeg erklærer derfor, at jeg er i  god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket at alkohol, stoffer eller medicin, der kan gøre mig uegnet til at sejle. Det understreges, at personer med hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, gravide og personer med rygskader er i farezonen og må derfor ikke sejle hos Speedboatrace S.m.b.A..
• Jeg vil følge alle anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanterne for Speedboatrace S.m.b.A opstiller for mig eller det hold som jeg har ansvaret for.
• Jeg hæfter selv for skader på båden og Speedboatrace S.m.b.A. ’s øvrige udstyr, såfremt jeg agerer groft uagtsomt, udøver hærværk eller tilsidesætter de anvisninger, som medarbejderne eller repræsentanterne for Speedboatrace S.m.b.A. opstiller for mig.
• Speedboatrace S.m.b.A. har min tilladelse til at gemme og internt behandle mine personlige oplysninger.
• Jeg accepterer at modtage nyhedsmail/sms, informationer om events samt invitationer til specielle arrangementer fra Speedboatrace S.m.b.A..


Fortsæt